DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Osby församling
1647 - 1894


1784-06-19
död
367015/DDSS

Den avlidne
Suen Jönsson
man
åbo
gift
Kjersebrænna
inom äktenskapet
håll och styng samt bröstkvav
 48
 
 
 1736-02-23

Anförvant
Ingjer Trullsdotter
maka

Född derstädes, fadren Jöns Pehrsson, Modren Elna Bengts dotter. år 1763 inlät han sig i äcktenskap med sin efterlefwande hustru Jngjer Trulls dotter, aflat tillsammans 8-ta barn, af hwlika 1 Son och 5 döttrar lefwa. Dess lefwerne stilla och anständigt; Sjuknade af håll och styng samt Bröstqwaf.

Källhänvisning
Osby kyrkoarkiv C I:4
254 / 33
Landsarkivet i Lund
97
Nej
Volymen innehåller: Födda 1772-1799. Vigda 1772-1813. Döda 1772-1811.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Osby C I:1 1647-1691, Osby C I:2 1690-1738,Osby C I:3 1733-1771, Osby C I:4 1772-1811, Osby C I:5 1812-1830, Osby C I:7 1831-1851, Osby C I:8 1852-1863, Osby C I:9 1864-1877 samt Osby F I:1 1878-1894.