DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Risekatslösa församling
1753 - 1894


1797-04-03
död
335464/DDSS

Den avlidne
Christen Olsson
man
ej angivet
Katzlösa
ej angivet
ålderdomssvaghet
 87
 
 
 

Anförvant


Källhänvisning
Risekatslösa kyrkoarkiv C I:2
66 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1797-1850. Vigda 1797-1850. Döda 1797-1850.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Risekatslösa C I:1 1753-1796, Risekatslösa C I:2 1797-1850, Risekatslösa C I:4 1851-1861 samt Risekatslösa C I:5 1861-1894.