DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Vånga församling
1690 - 1895   
Datum1774-02-17Datum avserdöd
ID-nr/Regler282726/DDSS
Den avlidne
NamnMåns HåkanssonKönman
Yrke/TitelinhysesmanCivilståndgift
OrtNytebodaÄktenskaplig bördinom äktenskapet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
bröstwärk och lungsot
År  68 Månad  Dag 
Födelsedatum  1706-02-11
Attest
Anförvant
NamnKarna OlufsdoterOrt
Yrke/TitelRelationmaka
Övrigt
En dumbe man från Nyteboda föd therstädes af framledne hederliga ägta föräldrar rusthållsåboen Håkan Pärsson, och hustru Gunnilla Gammals doter. Gift år 1751 d: 12 November med pigan nu warande enkan Karna, lefwat med henne på 23 året, Samman aflat 6 barn, 3 soner och 3 dotrar, af hwilka 2 soner och 1 doter lefwa. Sjuklig några år. Ålder på 68 året gammal. Han hade i sin lifstid en bunden tunga, som icke förmådde uptäcka sina hjertans tankar, hwarken för Gud eller menniskior. Men hans hjerta talade dock igenom milda miner och gebärder, at han mente wäl, och älskade både Gud och menniskjor, Hans omgängelse war dygdig och behagelig jämte det han i många handa slögder war en ganska snäll och flitig arbetare.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Vånga kyrkoarkiv  C I:567 /  7
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1767-1810. Vigda 1767-1810. Endast vigselbok 1767-1786. Döda 1767-1810.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Vånga C I:1 1690-1692, Vånga C I:2 1693-1717, Vånga C I:3 1718-1742, Vånga C I:4 1743-1766, Vånga C I:5 1767-1810, Vånga C I:7 1811-1820, Vånga C I:8 1817-1861, Vånga C I:11 1861-1865, Vånga F I:1 1865-1880 samt Vånga F I:2 1880-1894.