DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Degeberga församling
1688 - 1894


1888-09-25
död
19099/DDSS

Den avlidne
Mårten Jönsson
man
f. husman
änkling
N-o 27 Degeberga
ej angivet
ålderdomssvaghet
 69
 3
 11
 

Anförvant


Källhänvisning
Degeberga kyrkoarkiv F I:1
43 / 20
Landsarkivet i Lund
105
Nej
Volymen innehåller: Döda 1877-1894.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Degeberga C I:1 1688-1749, Degeberga C I:3 1845-1861, Degeberga C I:5 1862-1876 samt Degeberga F I:1 1877-1894.