DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Örkeneds församling
1721 - 1894


1852-10-29
död
182776/DDSS

Den avlidne
Inger Larsdotter
kvinna
piga
ej angivet
Kongsgården
ej angivet
 43
 5
 15
 

Anförvant

f. tvifvelsm. skull stod en tid obegrafven, begrafven d. 12/12. Hon var dotter af Amalia Lundberg.

Källhänvisning
Örkeneds kyrkoarkiv E I:1
64 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Örkened C I:1 1721-1771, Örkened C I:2 1772-1800, Örkened C I:3 1801-1831, Örkened E I:1 1832-1861 samt Örkened F I:1 1861-1894.