DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Helsingborgs Stadsförsamling
1687 - 1894   
Datum1777-05-04Datum avserbegravning
ID-nr/Regler9919304/SDD
Den avlidne
NamnJonasKönman
Yrke/TitelCivilståndogift
OrtÄktenskaplig bördinom äktenskapet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
bröstsjuka
År  Månad  Dag 
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnThomas MårthenssonOrtHilla socken, Gästryks land
Yrke/TitellappmanRelationfader
Övrigt
Hustru och moder: Dorothea Svensdotter. 'Woro här wistande med reendiur, dem de skulle fölgacktige wara till Spanien'

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Helsingborgs stadsförsamlings kyrkoarkiv  F I:2 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Källanmärkning
Volymen innehåller: Döda 1751-1818.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Helsingborgs Stadsförsamling F I:1 1688-1749, Helsingborgs Stadsförsamling F I:2 1751-1818, Helsingborgs Stadsförsamling F I:4 1819-1857, Helsingborgs Stadsförsamling F I:5 1858-1861, Helsingborgs Stadsförsamling F I:6 1861-1874, Helsingborgs Stadsförsamling F I:7 1875-1887 samt Helsingborgs Stadsförsamling F I:8 1888-1894.