DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ivö församling
1695 - 1894   
Datum1854-12-06Datum avserdöd
ID-nr/Regler70896/DDSS
Den avlidne
NamnSven AnderssonKönman
Yrke/Titelf. f. åboCivilståndänkling
OrtN-r 1 IföÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
År  98 Månad  8 Dag  15
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
Han var född på Ifö d. 21 Mars 1756. Stamfader för 13 barn, 46 Barnbarn och 41 Barnbarnbarn.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Ivö kyrkoarkiv  C I:2237 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1787 - 1860, Vigda 1787 - 1860, Döda 1787 - 1860
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ivö C I:1 1695-1786, Ivö C I:2 1787-1860 samt Ivö F I:1 1861-1894.