DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ivetofta församling
1732 - 1946   
Datum1841-02-26Datum avserdöd
ID-nr/Regler67494/DDSS
Den avlidne
NamnJöran ManligKönman
Yrke/Titelafskedad båtsmanCivilståndej angivet
OrtGammalstorps S-nÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
År  67 Månad  Dag 
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
dödt på N-o 24 Grödby

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Ivetofta kyrkoarkiv  C I:4424 /  5
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ivetofta C I:1 1732-1760; Lucka 1736-1738-10-08, Ivetofta C I:2 1761-1785, Ivetofta C I:3 1786-1814, Ivetofta C I:4 1815-1848, Ivetofta C I:6 1849-1860, Ivetofta F I:1 1861-1879, Ivetofta F I:2 1880-1894 samt Ivetofta F I:3 1895-1951.