DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ivetofta församling
1732 - 1946   
Datum1825-10-21Datum avserdöd
ID-nr/Regler66708/DDSS
Den avlidne
NamnAbdon TertullianusKönman
Yrke/TitelCivilståndogift
OrtIfvet.Äktenskaplig bördinom äktenskapet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
slag
År  8 Månad  Dag 
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnMagnus WessondahlOrt
Yrke/TitelhusmanRelationfader
Övrigt

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Ivetofta kyrkoarkiv  C I:4378 /  33
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ivetofta C I:1 1732-1760; Lucka 1736-1738-10-08, Ivetofta C I:2 1761-1785, Ivetofta C I:3 1786-1814, Ivetofta C I:4 1815-1848, Ivetofta C I:6 1849-1860, Ivetofta F I:1 1861-1879, Ivetofta F I:2 1880-1894 samt Ivetofta F I:3 1895-1951.