DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Glimåkra församling
1693 - 1894   
Datum1842-09-12Datum avserdöd
ID-nr/Regler41797/DDSS
Den avlidne
NamnInger AnonymidotterKönkvinna
Yrke/TitelpigaCivilståndej angivet
OrtGlimåkraÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
svår förlossning
År  ca 26 Månad  Dag 
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
Efter en svår förlossning med ett oäkta barn, som var dödfödt, Inger hade i barndomen utvandrat fr. sitt hem, men visste ej sjelf, hvarifrån hon var kommen. Ingen säker underrättelse hade om henne kunnat fås, Hon tycktes vara vid pass 26 år gammal. Till sin första nattvårdsgång var hon här beredd och admitterad - Hon begrofs d. 17. Sept-r

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Glimåkra kyrkoarkiv  C I:5145 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1836-1861. Vigda 1836-1861. Döda 1836-1862.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Glimåkra C I:1 1693-1729 T.o.m. 1729-09-28. Endast begravningsbok, Glimåkra C I:2 1729-1751 Fr.o.m. 1729-11-09. Åren fram till 1750 endast begravningsbok, Glimåkra C I:3 1752-1800, Glimåkra C I:4 1801-1835, Glimåkra C I:5 1836-1862 samt Glimåkra F I:1 1861-1894.