DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Örkeneds församling
1772 - 1894   
Datum1834-02-25Datum avserdöd
ID-nr/Regler181666/DDSS
Den avlidne
NamnJöns BengtssonKönman
Yrke/Titelinhyses, gårdmanCivilståndänkling
OrtNedrarydÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
mord
År  77 Månad  Dag  25
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
ihjelslagen i sin säng, efter laga besigtning begrafven

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Örkeneds kyrkoarkiv  E I:19 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Örkened C I:2 1772-1800, Örkened C I:3 1801-1831, Örkened E I:1 1832-1861 samt Örkened F I:1 1861-1894.