DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Skårby församling
1790 - 1894   
Datum1875-03-30Datum avserdöd
ID-nr/Regler145729/DDSS
Den avlidne
NamnLars HenricssonKönman
Yrke/TitelinhysesCivilståndgift
OrtN-o 14 GusnafvaÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
slog sig ihjäl
År  38 Månad  2 Dag  13
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
Föll ned från ett träd, när han var ute för att stjäla ved och slog sig ihjäl.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Skårby kyrkoarkiv  C I:5159 /  8
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund171
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1862-1880. Döda 1862-1880.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Skårby C I:3 1790-1824, Skårby C I:4 1825-1862, Skårby C I:5 1862-1880 samt Skårby C I:6 1881-1894.