DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Skårby församling
1790 - 1894   
Datum1842-01-26Datum avserdöd
ID-nr/Regler144957/DDSS
Den avlidne
NamnBengtaKönkvinna
Yrke/TitelCivilståndej angivet
OrtSkårby sockenÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
År  84? Månad  Dag 
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
Den så kallade Elfva-Bengtan i Skårby socken, som från urminnes tider lär hafva bott i en af henne uppförd jordhydda på gränsen emellan Willie, Kattslösa och Skårby Socknars ägor vid Snöftarp, och som i flera decennier blifvit skjutsad omkring i Skårby Socken från gård till gård, dog i Torpet Grekland den 26-te och begrofs den 30-de Januari. Hennes ålder är okänd; men sjelf har hon längesedan uppgifvit sig hafva hunnit öfver 100 år. 84? [prästens frågetecken]

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Skårby kyrkoarkiv  C I:4375 /  3
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1825-1862. Vigda 1825-1862. Döda 1825-1862.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Skårby C I:3 1790-1824, Skårby C I:4 1825-1862, Skårby C I:5 1862-1880 samt Skårby C I:6 1881-1894.