DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Ottarps församling
1713 - 1894   
Datum1832-05-18Datum avseranträffad
ID-nr/Regler129081/DDSS
Den avlidne
NamnNils LarssonKönman
Yrke/TitelåboCivilståndej angivet
OrtBryningstorpÄktenskaplig bördej angivet
DödsorsakÅlder/födelseår (i förekommande fall)
hängning sjelfmördare
År  37 Månad  Dag 
Födelsedatum 
Attest
Anförvant
NamnOrt
Yrke/TitelRelation
Övrigt
I anseede till Härads Rättens sent utkomna Dom, Blef Hemmans Åboen Nils Larsson uti Bryningstorp 37 år gammal, som sjelf genom hängning afhände sig lifvet den 18 Maii, icke förr än nu uti Boken införd. Enligt Rättens Dom blef han uti Kyrkogården begrafven, emedan han, som fört en olastelig vandel, ansågs hafva burit hand på sig sjelf i förtviflan, och sinnesvånda öfver sin usla, och fattiga belägenhet, hvilken mycket förodsakats genom dess Herremans, Tornerhjelms omilda behandling. Milde Gud! Från misströstan och förtviflan bevare oss din Nåd.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Ottarps kyrkoarkiv  C I:5267 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1831-1860. Vigda 1831-1860. Döda 1831-1860.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ottarp C I:1 1713-1780, Ottarp C I:2 1776-1784, Ottarp C I:3 1784-1799, Ottarp C I:4 1799-1830, Ottarp C I:5 1831-1860 samt Ottarp F I:1 1861-1894.