DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Rinkaby församling
1690 - 1894


1716-07-18
födelse
760299/DDSS

Barnet
Johan
man
inom äktenskapet

Fadern
Magnus Wändel
Gialtoffta

Modern

Anna Sahl: Måns Måns här i byen, bar honom til döpelsen, Faddrar woro Anders Ohlsson, Oluf Truls Sohn Truls, Truls Andersson på Giältoffta. John Jönsson här af byen, Ellena Åke Mårtens Karna Oluf Truls, Ellena Nils Ohlss, Kierstina Anders dotter, och Kierstina Håkans dotter på Giältoffta.

Källhänvisning
Gustav Adolfs kyrkoarkiv C I:1
159 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1690-1716. Vigda 1690-1716. Döda 1690-1716. Rinkaby ingår 1690-1717.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Gustav Adolf C I:1 1690-1716, Rinkaby C I:1 1717-1729, Rinkaby C I:2 1729-1775, Rinkaby C I:3 1776-1823, Rinkaby C I:5 1824-1856, Rinkaby C I:6 1857-1864 samt Rinkaby C I:7 1864-1894.