DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Rinkaby församling
1690 - 1894


1714-03-14
födelse
760268/DDSS

Barnet
Anna Sidtzela
kvinna
inom äktenskapet

Fadern
Magnus Wändel
Giältoffta

Modern

Ellena Åke Mårtens här af Rinckaby, bar henne till Doopen, Faddrar woro Håkan Mårtensson Måns Månsson, drängen Truls Ohlsson Ellena Anders Trulssis, pigan Karna Pärs dotter, och pigan Karna Hans dotter af Giältoffta.

Källhänvisning
Gustav Adolfs kyrkoarkiv C I:1
146 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1690-1716. Vigda 1690-1716. Döda 1690-1716. Rinkaby ingår 1690-1717.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Gustav Adolf C I:1 1690-1716, Rinkaby C I:1 1717-1729, Rinkaby C I:2 1729-1775, Rinkaby C I:3 1776-1823, Rinkaby C I:5 1824-1856, Rinkaby C I:6 1857-1864 samt Rinkaby C I:7 1864-1894.