DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Rinkaby församling
1690 - 1894


1722-03-19
födelse
759871/DDSS

Barnet
Bengdta
kvinna
inom äktenskapet

Fadern
Magnus Wändel
Giältofta

Modern

Ellena Åke Mårtenss här af byen bar henne till doopen. Faddrar woro Faijer Rasmusson, Rasmus Nilsson här af byen. Anders Ohlsson Trulss Ohlsson, Truls Andersson, drängen Mårten Anderson Åkasson, Ellena Nils Ohls, Kierstina Lasse Swänss. Karna Hans Carlssis, Ryttare hustrun Boël Trulls Ringfäldtz, Ingebor Måns Åkass, Cicela Anders dotter utj Rinckaby, och Pigan Doreta Anderss dotter utj Giältofta.

Källhänvisning
Rinkaby kyrkoarkiv C I:1
26 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1717-1729, Vigda 1717-1729, Döda 1717-1729.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Gustav Adolf C I:1 1690-1716, Rinkaby C I:1 1717-1729, Rinkaby C I:2 1729-1775, Rinkaby C I:3 1776-1823, Rinkaby C I:5 1824-1856, Rinkaby C I:6 1857-1864 samt Rinkaby C I:7 1864-1894.