DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Glimåkra församling
1693 - 1894


1811-09-13
födelse
56868/DDSS

Barnet
Johan Eric
man
ej angivet

Fadern
Abraham Holmqvist
volontair

Modern
Margareta Stadler
kringvandrande person
39

H. Kjerstin Ingemansd: i Trållekulla b.b. Test. Dr. Knut Truedsson i Brötekulla, Dr. Pehr Jönsson och Pig. Elna Jönsd: i Sporrakulla.
Föddes uti Sporrakulla. Margareta påstod sig vara äkta Hustru till Volontairen Abraham Holmqvist, men hvartill han, som tillfälligtvis nu var här vid Kyrkan, nekade. - Påföljande dagen möttes de här i byen, då träta upkom emellan Margareta och honom, men i synnerhet med en qvinsperson, som han hade med sig, och var insatt i hans permission såsom hans Fästeqvinna, men hvilken Margareta sade vara Ellofte Horan som han lupit med sedan han öfvergifvit henne. - Detta ohyggeliga upträde fan jag mig föranlåten relatera till Chefs Embetet i Malmö.

Källhänvisning
Glimåkra kyrkoarkiv C I:4
104 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1801-1835. Vigda 1801-1835. Döda 1801-1835.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Glimåkra C I:1 1693-1729, Glimåkra C I:2 1729-1751; Fr.o.m. 1729-09-01. Glimåkra C I:3 1752-1800, Glimåkra C I:4 1801-1835, Glimåkra C I:5 1836-1862; T.o.m. 1862-04-13. Glimåkra C I:6 1861-1885 samt Glimåkra C I:7 1886-1894.