DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Ottarps församling
1722 - 1894


1769-09-29
födelse
539261/DDSS

Barnet
Elna
kvinna
inom äktenskapet

Fadern
Hans Truedson
Ormastorp

Modern

Pehr Ohlsons hustru ibm hölt det til dopet, Testes, Påhl Pehrs. och Nils Truls. ibm.

Källhänvisning
Ottarps kyrkoarkiv C I:1
80 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1722-1778. För åren 1722-1723, 1729, 1733-1739, 1751-1752, 1755-1756, 1758,1765, 1771 endast spridda notiser. Lucka 1772-1777. Vigda 1698-1781. För 1700-1727, 1780-1781 endast enstaka notiser. Luckor 1701-1712, 1728-1740, 1773-1774 och 1776-1777. Döda 1713-1780. För 1713, 1748-1749, 1753 och 1777 enstaka notiser. Luckor 1754 och 1773.
I slutet av registret finns "Herrskap födda 1757" Volymen är i dåligt skick, mycket textförlust. Följande luckor finns i volymen: 1722-09-30 t o m 1723-11-17 1729-04-13 t o m 1729-10-26 1733-04-01 t o m 1733. 1734-11-03 t o m 1735-11-09 1736-04-04 t o m 1737-04-25 1737-12-26 t o m 1739-04-30 1751-09-29 t o m 1752-10. 1755-06-19 t o m 1756-04-16 1758-05-27 t o m 1758-12-24 1765-03-14 t o m 1765-08-06 1770-08-20 t o m 1770-12-05 1771-05-06 t o m 1771.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ottarp C I:1 1722-1778, Ottarp C I:2 1776-1784, Ottarp C I:3 1784-1799, Ottarp C I:4 1799-1830, Ottarp C I:5 1831-1860 samt Ottarp C I:6 1861-1894..