DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1912


1895-04-28
födelse
10088302/MSA

Barnet
Carl Axel Peter
man
inom äktenskapet
1

Fadern
Anton Malkolm Lindgren
garfvaregesäll
Lars I

Modern
Anna Maria Persson

Modern är född 17/4 1871

Källhänvisning
Malmö Caroli kyrkoarkiv C I:19
14 / 
Malmö Stadsarkiv
32
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Malmö Caroli födelse- och dopböcker 1688-1912. Luckor kan förekomma. I Malmö Caroli födelseböcker finns 1747-1765 även anteckningar för Bjärshög och Oxie.