DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Födda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884  
Datum1767-??-14Datum avserfödelse
ID-nr/Regler274749/DDSS
Barnet
NamnJohannesKönman
Äktenskaplig bördutom äktenskapetAntal födda
DödföddParitet
Fadern
Namn
Yrke/Titel
Ort
    
Modern
NamnJohanna Ekelund
Yrke/Titelqvinfolk
Ort
Ålder/födelseår
Dopvittne
hustru Hanna Frisch bar barnet, Wittnen woro Hans Frisch, Trued Månsson, Swenborg Jöns d: och Maija Sandberg
Övrigt
[månad ej angiven i födelsedatum] blef den 15 derpå följande hemma döpt. Till barnefader utlades en Person, som Qwinfolket säger sig icke känna, utan at han Kommit til henne en afton med grå Kläder och Peruqve, och i sin husbondes frånwaro twungit henne til Köttslig beblandelse; men föregifwer at han warit ifrån Landet, hwilket den H: Guden lärer i sinom wäl uptäcka, så wäl som qvinfolkets ogrundade berättelser

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Ystads S:t Petri kyrkoarkiv  C:2160 / 
Förvarande institutionSida i husförhörslängden
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller:
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1748, Ystads S:t Petri C:2 1749-1771, Ystads S:t Petri C:3 1772-1810, Ystads S:t Petri C:5 1811-1847, Ystads S:t Petri C:6 1847-1860, Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.