DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Sök i våra databaser

DDSS

Registrerade födelse- och dopposter. Här finner du material från DDSS, Malmö Stadsarkiv (MSA) och Skånes Demografiska Databas (SDD).
Registrerade lysnings- och vigselposter. Här finner du material från DDSS och SDD.
Registrerade död- och begravningsposter. Här finner du material från DDSS, MSA och SDD.
Registrerade in- och utflyttningsposter. Här finner du material från SDD.

Övriga databaser

Hallands Släktforskarförening har under flera år arbetat med att dataregistrera kyrkoböcker för Halland. Som första steg har vi har valt att börja med vigsellängderna från dess början till 1860 och samtliga församlingar är nu klara. Vi kan konstatera att antalet par där ena parten kommer från en annan församling är ca 20 %. Eftersom paret normalt gifter sej i den församling där kvinnans föräldrar bor är detta ett utmärkt hjälpmedel när man söker en person som är inflyttad i en församling.
Databasen bygger på tryckta skeppslistor.
Upprättat av ArkiVara i Karlskrona i samarbete med Landsarkivet i Lund. Databasen omfattar uppgifter rörande sjömän som mönstrade av eller på vid Karlskrona sjömanshus mellan åren 1871-1937. Registreringen av sjömän vid Karlskrona sjömanshus påbörjades 1997 i en arbetsgrupp i Karlskrona och har under senare tid drivits som ett samarbetsprojekt mellan Karlskrona kommun, ArkiVara och Landsarkivet i Lund. Informationen är hämtad ur Karlskrona sjömanshus arkiv, serie D I a, Påmönstringsliggare.
Sedan några år tillbaka håller en grupp på att inventera öknamnen i Örkeneds socken. Förr hade de flesta personer vedernamn, eller öknamn som vi kallar dem till vardags. Inventeringen går ut på att notera vedernamnen/öknamnen, försöka klarlägga deras ursprung, samt att samla in uppgifter om personerna, som burit namnen.

Övrigt

Avskrift av Osbys första kyrkbok. Ett jättearbete utfört av Tord Jöran Hallberg och Ulf Svarte Bagge. I pdf-format.